Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva

METRO, o. z., so sídlom: Matúša Dulu 46, 03601 Martin, IČO: 42346118, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: +421908279154 (ďalej len prevádzkovateľ)

a to prostredníctvom sprostredkovateľa

Ka&Ha, s.r.o., Dolné Jaseno 247, 03802 Turčianske Jaseno, Slovensko, fatranskyvlko.sk, IČO: 50396561, DIČ: 2120301194, IČ DPH: SK2120301194

Adresa prevádzky a kontakt

Dolné Jaseno 247, Turčianske Jaseno 038 02, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: +421 904 865 534 (ďalej len sprostredkovateľ)

Prihlásením sa na podujatie dávate prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi súhlas so zverejnením fotiek a / alebo videa z podujatia, na ktorých sa budete nachádzať a to na účely propagácie a marketingu podujatia Dogtrekking Fatranský Vĺčko.

1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM

Prevádzkovateľ prostredníctvom sprostredkovateľa spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačná adresa, vek, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel organizácie podujatia, na ktoré ste sa prihlásili a to po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia. Zakúpením štartovného vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov.

2. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní. Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované.

3. PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sprostredkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu prostredníctvom poskytovateľa služby Atomer s využitím maximálnej miery zabezpečenia, pri ktorom využíva systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.

Poskytovateľ služby

EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o. so sídlom Košická 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161.

4. ÚČTOVNÍCKA FIRMA

Ing Zuzana Bujalková, Koštany nad Turcom 387, Košťany nad Turcom 03841, Slovensko, IČO: 41526872. Sprostredkovateľ neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

5. SLEDOVANIE NAVŠTÍVENÝCH STRÁNOK

Sprostredkovateľ využíva za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v internetovom obchode fatranskyvlcko.sk a navštívených stránkach služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu v súlade s nariadením GDPR.

Počas návštevy internetového obchodu fatranskyvlcko.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html), typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0), jazyk prehliadača (napr. Slovenčina), používaný operačný systém (napr. Windows 7), rozlíšenie okna prehliadača, rozlíšenie obrazovky, aktivácia JavaScript, zapnutie/vypnutie Java, zapnutie/vypnutie cookies, Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka), IP adresa, čas prístupu, kliknutia, ID objednávky
Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook.

6. COOKIES

Na viacerých miestach internetového obchodu fatranskyvlcko.sk sprostredkovateľ používa tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nie sú priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný používanie Cookies môžete vo vašom prehliadači zakázať. Na stránkach internetového obchodu fatranskyvlcko.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory Cookies, ktoré nepodliehajú kontrole sprostredkovateľa.

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook ) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov Cookies od týchto služieb tretích strán. Sprostredkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom Cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov Cookies ich služieb.

7. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

Na základe vašej žiadosti u prevádzkovateľa máte právo:

byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov § 21, 22, 23 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 (ďalej len „Zákon“); vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona; na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. V prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním osobných údajov mate právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

    V Martine, 27. februára 2023