Skip to main content

Vĺčko Vás pozýva
na dogtrekking

fatranskou prírodou
a turčianskym chotárom

Propozície

Dogtrekking Fatranský Vĺčko je športovo turistické podujatie. Dogtrekking je kynologický vytrvalostný šport, kde súťažná dvojica človek a pes prekonáva vytýčenú trasu v danom časovom limite. Ide teda o turistiku alebo beh so psom.

Dogtrekking Fatranský Vĺčko sa uskutoční 25. mája 2024 a bude mať dve trasy - dlhšiu MID cca 43 km a kratšiu SHORT cca 12 km.

Pes musí byť počas celého podujatia (aj v priestore štartu) v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psov znamená diskvalifikáciu účastníka.

MIESTO

TRASY

MID

Dĺžka 43km / +2200m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

SHORT

Dĺžka 12km / +400m, trasa vedie územím Veľkej Fatry po turisticky značených trasách a vlastnom značení.

Tip od Vĺčka

 • Vĺčko odporúča každému záujemcovi trasu MID, je síce dlhšia, no budeš mať možnosť užiť si naplno krásu fatranskej prírody, ak si nováčik a chceš si vyskúšať dogtrekking alebo si ešte netrúfaš na MID, je pre teba vhodná kratšia trasa SHORT
 • o doplnkovom značení na trase (fáborky) a taktiež o aktuálnom stave trasy ťa budeme informovať pred štartom

Prihlásenie

Prihlásovanie na ročník 2024 bolo ukončené.

Štartovné je pre obidve trasy 22 EUR do 30/04/2024 a 27 EUR do 20/05/2024. Počet účastníkov je limitovaný.

Štartovné zahŕňa:

- štartové číslo,
- meranie prostredníctvom čipu,
- účastnícky balíček s pozornosťami od sponzorov a
- občerstvenie na trase.

K štartovnému je možné si zakúpiť:

– jedlo v cieli: mäsové (guláš) alebo vegetariánske (boršč) + nápoj (8 EUR).

Uzávierka prihlášok je 20. mája 2024. Po dohode s organizátorom je možné previesť štartovné na iného účastníka. O prevode štartovného je potrebné informovať organizátora do 20. mája 2024. Po tomto dátume už prevod štartovného nie je možný.

Vrátenie štartovného je možné len v prípade, ak by sa podujatie nemohlo uskutočniť z dôvodu zákazu stanoveného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo vyššej moci.

Účastníci od 15 a mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Účastníci mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastniť len s doprovodom starším ako 18 rokov.

Ak kupujete štartovné pre niekoho iného (napr. dieťa), uveďte do poznámky jeho/jej meno.

Registrácia

Pred registráciou si pripravte

 1. potvrdenie o horskom poistení: každý účastník dogtrekkingu Fatranský Vĺčko je povinný si sám zabezpečiť a overiť vhodné poistenie pre organizované verejné športové podujatia, pokrývajúce zásah Horskej Záchrannej Služby na Slovensku napríklad tu: https://www.hzs.sk/poistenie

 2. informovaný súhlas: dokument si prosím stiahni (pozri kúsok nižšie), vytlač, podpíš a prines na registráciu

 3. očkovací preukaz psa, zahraniční účastníci petpass

  Veterinárne podmienky

  Očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami (predložiť pri registrácii). Minimálny vek psa pre trasu MID je 18 mesiacov a pre trasu SHORT 12 mesiacov. Náš veterinár pri registrácii vykoná kontrolu platnosti povinných očkovaní v očkovacom preukaze a kontrolu čipu vášho psa. 

  Predloženie týchto dokumentov je podmienkou pre štart na podujatí.

Termín registrácie

 • MID: Piatok 24. máj 2024 18:00 - 20:00 / sobota 25. máj 2024 06:30 - 7:00
 • SHORT: piatok 24. máj 2024 18:00 - 20:00 / sobota 25. mája 2024 07:00 - 08:30

Termín briefingu

 • MID: sobota 25. máj 2024 07:00 - 07:15
 • SHORT: sobota 25. máj 2024 08:30 - 08:45

INFORMOVANÝ SÚHLAS NA STIAHNUTIE

Zoznam prihlásených účastníkov

Zoznam prihlásených účastníkov ku dňu 20.05.2024 (19:00).

Kategórie

MID – ženy, muži / SHORT – ženy, muži

Vyhodnotíme aj všetky deti do 12 rokov.

Štart

 • MID: sobota 25. máj 2024 od 07:30 do 08:00
 • SHORT: sobota 25. máj 2024 od 08:45 do 09:30

Štarty sú v polminútových intervaloch.

Vyhodnotenie

 • MID: bude vyhodnotená po príchode väčšiny účastníkov MIDu do cieľa, teda cca okolo 15:00 (čas vyhodnotenia môže byť upravený organizátorom podujatia). Časový limit pre kategóriu MID je 18:00.
 • SHORT: bude vyhodnotená polhodinu po prídení posledného pretekára do cieľa. Časový limit pre kategóriu SHORT je 13:00.

Pravidlá

 • Mapa/itinerár (zaistí organizátor), lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 5x náplasť s vankúšikom, izotermická fólia), 0,5L voda pre psa (miska pre psa), 0,5L voda pre človeka, jedlo pre človeka, jedlo pre psa, nabitý mobil, čelovka, potvrdenie o horskom poistení a vlastný pohárik.

 • Mapa a itinerár (zaistí organizátor), lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 5x náplasť s vankúšikom), 0,5L voda pre psa (miska pre psa), 0,5L voda pre človeka, nabitý mobil, potvrdenie o horskom poistení a vlastný pohárik.

 • mapa  VKÚ TM 121 – Veľká Fatra, 2 topánočky pre každého psa, trojrohá šatka, fotoaparát, GPS navigácia

KONTROLY

 • na trati budú kontrolné body, ktorými účastník musí prejsť a zaznamenať do karty účastníka
 • na trati sa môže nachádzať aj tajná kontrola
 • povinná výbava môže byť kontrolovaná na štarte, v cieli alebo aj na trati
 • chýbajúci prvok povinnej výbavy znamená diskvalifikáciu účastníka

Ďalšie pravidlá

Pes musí byť počas celého podujatia v pevnom spojení s účastníkom prostredníctvom dogtrekkerského postroja alebo vôdzky. Voľný pohyb psa na trati znamená diskvalifikáciu účastníka dogtrekkingu.

Účastníci sa po trati pohybujú samostatne, najviac vo dvojiciach. Je zakázané psa niesť.

Závodníci sú odkázaní sami na seba, preteku sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a sú si vedomí zodpovednosti za seba aj svojho psa. Účastníka môže na trati sprevádzať doprovod bez psa. Doprovod, ale nesmie pomáhať účastníkovi dogtrekkingu.

Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku na číslo +421 907 319 756, alebo kontrolórov na živých kontrolných občerstvovacích staniciach.

Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinný nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na číslo +421 907 319 756 a pomôcť zranenej osobe.

Účastník preteku vyjadruje súhlas s dodržiavaním základných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Každý účastník preteku bude zároveň plne rešpektovať zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení neskorších predpisov (§31), a je si vedomý následkov za ich porušenie.

ORGANIZÁTORI

Tento ročník Dogtrekkingu Fatranský Vĺčko pre vás pripravili METRO, o.z. a FATRACTIVE, o.z..